Vybrané poznatky

Co jsou peníze

Peníze jsou evidovaná vděčnost.

Pokud chceš mít hodně peněz, měl bys jednat tak, aby ti bylo hodně lidí vděčných.
Alternativa k tomu je někomu, kdo si vděčnost zasloužil, tuto evidovanou vděčnost ukrást.

Jedenácté přikázání

Nebudeš trpně snášet bezpráví na tobě páchané.

Není třeba odvetu vést do krajnosti, ale nezůstat pasivní. Jsi povinen se hájit, a přikázání tě nenutí vystupovat proti bezpráví páchané na jiné osobě, pokud na to nemáš kapacitu.
Toto přikázání platí především uvnitř kolektivu, do něhož patříš.
Pokud na tobě jako jednotlivci páchá bezpráví okupační mocnost, nemusí být odpor nijak prospěšný.

Ptátce DPH

Plátce DPH je ve skutečnosti výběrčí daní.

Ten, kdo daně skutečně platí, se nazývá poplatník daně.
Výběrčí daní má za svou práci odměnu v tom, že předměty pro svou vnitřní potřebu nemusí zdaňovat.

Očistné odpuštění

Pokud ses z nepříjemné situace poučil, je na čase odpustit svému antecepčnímu aparátu, že se tak šeredně spletl.

Mnohá náboženství obsahují rady, jak odpustit provinilci. Ve skutečnosti pocity muk způsobené provinilcovým jednáním mají sloužit mě. Pokud už jsem zavedl příslušná opatření, aby se podobná situace nemohla snadno opakovat, je na čase odpustit sám sobě, podrobněji svému AA, a jít dál.

Pocit JÁSTVÍ

Každý máme v sobě více osobností, které spolu v nějakém smyslu soutěží o vůdčí postavení.

Tento problém se projevuje pravidelně v dospívání, kdy mladý člověk, který do nedávna žil v chráněném kolektivu rodiny, musí hledat vlastní strategii přežití ve vnějším světě, kde se vztah podřízenosti k rodičům nemusí prokázat jako správný vůči cizím subjektům. Puberta dítěte představuje značná muka pro rodiče, protože až dosud jednali s osobností, která se jim celkem ochotně podřizovala, a najednou musejí jednat s někým novým.

Co je to humor?

Humor je současný zážitek antecepční slasti a antecepčních muk v přibližně stejně velkém účinku.

Jsou to vlastně rozpaky antecepčního aparátu, jestli má být potěšen, nebo zklamán.
Vysvětluje to např. obecnou zkušenost, že některé profese typu důstojníci se řadě vtipů nesmějí. Prostě je např. intenzita muk daleko vyšší, než u běžné populace, takže nedojde k rozpakům AA.

Největší hrozba živému organismu

Největší hrozbou je zahlcení podněty.
Všechny A-subjekty si musejí vytvářet proti zahlcení obranu.
Jednou z důležitých forem obrany jsou dobře strukturované seznamy.

Jak strukturovat seznamy?

Pokud je to ve tvé moci a jde o seznam netříděný (nleze např. seřadit podle ceny, velkosti, abecedy apod.), je nejúčinnější tvořit hierarchickou strukturu s každou hladinou o 3 až 4 položkách.
K zapamatování tohoto strukturování slouží čtrnáctistěn, jehož 8 plošek jsou 3úhelníky a 6 plošek jsou 4úhelníky (čtverce).

Asymetrie muk a slasti

V AT (Antecepční teorie) se dokazuje, že z důvodu požadavku na přežití musejí být antecepční muka silnější než antecepční slast. Znázornění: když ztratím bankovku velikosti 100,-Kč, postihnou mne muka, jejich intenzita ve slasti se dá srovnat s nalezením bankovky 500,-Kč.
Tato asymetrie dosahuje hodnoty 5 až 12 x vyšší intenzity muk, než slasti při obráceném výsledku očekávání.
Tato asymetrie má ohromující množství důsledků v každodenním životě.
Např. když se s někým loučíme, připadá nám důležité, aby se vzdálením se od sebe a přerušením komunikace byly obě strany srozuměny. Věnujeme velkou pozornost formálnímu ujišťování ve stylu "Tak se měj zatím dobře (do doby, než se zase sejdeme)", "Přeji příjemný večer (jako kompenzace za zklamání z rozloučení)", "Na shledanou (neloučíme se navždy, zase se shledáme)", "Pozdravuj manželku (máš ode mne příležitost získat vděčnost manželky, vyřízením vzkazu, že na ni někdo v dobrém myslel, aby byla zdravá)", atd.
Jiný důsledek zažívají obchodníci. Zákazník až na výjimky má možnost utratit své peníze (anonymizovanou vděčnost) u koho chce. Jestliže lze předpokládat, že na nákup u mne má připravené peníze, a pak vidím, jak odchází ke konkurenci, vzbudí to ve mně značná muka. Proto mají obchodníci vyzkoušené různé postupy, jak zákazníka přimět ke koupi u nich a nenechat ho odejít ke konkurenci. Běžná je nějaká nadstandardní služba - dárek navíc, pokud koupí, sleva z ceny, doprava zdarma. Mezi ty subtilnější formy patří projevení osobního zájmu, laskavé chování obchodníka (kterého je pak ze strany kupujícího obtížnější zklamat), atd. I zákazník nerad způsobuje někomu muka, protože se mu to může vymstít. Proto je také hodně populární poskytování záruční doby, záručních podmínek, možnost pro kupujícího bez pokuty v určití lhůtě zboží vrátit, závazek obchodníka dát případné problémy se zbožím či službou do pořádku apod.

Proč se nepoužívá slovo ANTICIPACE

Slovo "anticipace" vzbuzuje etymologicky pocit "anti"=proti, tedy něčeho proti uchopení, což je matoucí. Proto jsem se rozhodl použít nové slovo ANTECEPCE.

Rovněž druhá část původního slova "-cipace" vychází z latinského "capere", např. ve slově "participace" = "partem capere" neboli "brát účast", což je obvykle užíváno zcela mimo smysl pojmu "cítit", jak jej známe např. ve výrazu "percepce"= vnímání nebo "nocicepce" = "bolesti cítění".Nové slovo "antecepce" chce být blízko právě těmto slovům a ne slovům participace či emancipace.

Třetím důvodem by mohlo být, že slovo "anticipace" je již využíváno v poněkud odlišném významu. S ohledem na dopad Antecepční teorie na chápání světa kolem nás je ospravedlnitelné na ně nenavazovat, ale vytvořit v myslích lidí samostatný vztah k novému pojmu, který je navíc stručnější.
HOME ANTECEPCE

Když sestupujete se schodů, které dobře znáte, nemusíte na další krok takřka myslet. Váš organizmus je předem nachystán na došlap v patřičné výšce, na pevnost schodu, který se pod vámi neproboří, na drsnost povrchu, který pod nohou neuklouzne,...
Vy ten schod předem cítíte. Ne, že by ho předem cítil jen váš mozek. Celé vaše tělo, svaly na nohou, tělesná rovnováha, oči, které se mohou věnovat prohlížení zábradlí nebo výzdobě, to vše cítí předem další schod.

Created by © 2011 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign