Vybrané poznatky

Co jsou peníze

Peníze jsou evidovaná vděčnost.

Pokud chceš mít hodně peněz, měl bys jednat tak, aby ti bylo hodně lidí vděčných.
Alternativa k tomu je někomu, kdo si vděčnost zasloužil, tuto evidovanou vděčnost ukrást.

Jedenácté přikázání

Nebudeš trpně snášet bezpráví na tobě páchané.

Není třeba odvetu vést do krajnosti, ale nezůstat pasivní. Jsi povinen se hájit, a přikázání tě nenutí vystupovat proti bezpráví páchané na jiné osobě, pokud na to nemáš kapacitu.
Toto přikázání platí především uvnitř kolektivu, do něhož patříš.
Pokud na tobě jako jednotlivci páchá bezpráví okupační mocnost, nemusí být odpor nijak prospěšný.

Ptátce DPH

Plátce DPH je ve skutečnosti výběrčí daní.

Ten, kdo daně skutečně platí, se nazývá poplatník daně.
Výběrčí daní má za svou práci odměnu v tom, že předměty pro svou vnitřní potřebu nemusí zdaňovat.

Očistné odpuštění

Pokud ses z nepříjemné situace poučil, je na čase odpustit svému antecepčnímu aparátu, že se tak šeredně spletl.

Mnohá náboženství obsahují rady, jak odpustit provinilci. Ve skutečnosti pocity muk způsobené provinilcovým jednáním mají sloužit mě. Pokud už jsem zavedl příslušná opatření, aby se podobná situace nemohla snadno opakovat, je na čase odpustit sám sobě, podrobněji svému AA, a jít dál.

Pocit JÁSTVÍ

Každý máme v sobě více osobností, které spolu v nějakém smyslu soutěží o vůdčí postavení.

Tento problém se projevuje pravidelně v dospívání, kdy mladý člověk, který do nedávna žil v chráněném kolektivu rodiny, musí hledat vlastní strategii přežití ve vnějším světě, kde se vztah podřízenosti k rodičům nemusí prokázat jako správný vůči cizím subjektům. Puberta dítěte představuje značná muka pro rodiče, protože až dosud jednali s osobností, která se jim celkem ochotně podřizovala, a najednou musejí jednat s někým novým.

Co je to humor?

Humor je současný zážitek antecepční slasti a antecepčních muk v přibližně stejně velkém účinku.

Jsou to vlastně rozpaky antecepčního aparátu, jestli má být potěšen, nebo zklamán.
Vysvětluje to např. obecnou zkušenost, že některé profese typu důstojníci se řadě vtipů nesmějí. Prostě je např. intenzita muk daleko vyšší, než u běžné populace, takže nedojde k rozpakům AA.

Největší hrozba živému organismu

Největší hrozbou je zahlcení podněty.
Všechny A-subjekty si musejí vytvářet proti zahlcení obranu.
Jednou z důležitých forem obrany jsou dobře strukturované seznamy.

Jak strukturovat seznamy?

Pokud je to ve tvé moci a jde o seznam netříděný (nleze např. seřadit podle ceny, velkosti, abecedy apod.), je nejúčinnější tvořit hierarchickou strukturu s každou hladinou o 3 až 4 položkách.
K zapamatování tohoto strukturování slouží čtrnáctistěn, jehož 8 plošek jsou 3úhelníky a 6 plošek jsou 4úhelníky (čtverce).

Proč se nepoužívá slovo ANTICIPACE

Slovo "anticipace" vzbuzuje etymologicky pocit "anti"=proti, tedy něčeho proti uchopení, což je matoucí. Proto jsem se rozhodl použít nové slovo ANTECEPCE.

Rovněž druhá část původního slova "-cipace" vychází z latinského "capere", např. ve slově "participace" = "partem capere" neboli "brát účast", což je obvykle užíváno zcela mimo smysl pojmu "cítit", jak jej známe např. ve výrazu "percepce"= vnímání nebo "nocicepce" = "bolesti cítění".Nové slovo "antecepce" chce být blízko právě těmto slovům a ne slovům participace či emancipace.

Třetím důvodem by mohlo být, že slovo "anticipace" je již využíváno v poněkud odlišném významu. S ohledem na dopad Antecepční teorie na chápání světa kolem nás je ospravedlnitelné na ně nenavazovat, ale vytvořit v myslích lidí samostatný vztah k novému pojmu, který je navíc stručnější.
Login
HOME ANTECEPCE

Když sestupujete se schodů, které dobře znáte, nemusíte na další krok takřka myslet. Váš organizmus je předem nachystán na došlap v patřičné výšce, na pevnost schodu, který se pod vámi neproboří, na drsnost povrchu, který pod nohou neuklouzne,...
Vy ten schod předem cítíte. Ne, že by ho předem cítil jen váš mozek. Celé vaše tělo, svaly na nohou, tělesná rovnováha, oči, které se mohou věnovat prohlížení zábradlí nebo výzdobě, to vše cítí předem další schod.

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign